(Kaleva 21.2.)Nuoret ja nuoruuden tuomat ongelmat ovat kulkeneet käsikädessä jo pitkään, mutta lisääntyvät psyykkiset ongelmat ovat tämän ajan vitsaus. Murrosiässä nuori kokee suuria elämänmuutoksia ja välttämättä ei ole valmis kohtaamaan vielä niitä. Se näkyy nuorten lisääntyneenä psyykkisen tuen tarpeena.

 

Pohdin sitä, miksi nuoret ovat niin uupuneita ja ahdistuneita. Heillä voi olla liian vähän vapaa-aikaa; useana iltana viikossa eri harrastuksia ja ne voivat kestää myöhään iltaan. Tällöin nuorelle ei jää tarpeeksi aikaa läksyjen tekemiseen ja lepoon. Toisaalta osalla ei ole minkäänlaisia harrastuksia tai sosiaalisia verkostoja, jotka johtavat yksinäisyyden ja eriarvoisuuden tunteeseen. Pitäisi taata, että jokaisella olisi mahdollisuus harrastaa jotain, josta itse pitää taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Kouluilla ja kunnalla on suuri merkitys tämän toteuttamiseen.

 

Kiusaaminen laskee nuoren opiskelumotivaatiota ja lisää samalla stressiä. Kiusaaminen on vieläkin hyvin yleistä vaikka on olemassa kaiken maailman kiusaamisen vastaisia ohjelmia. Ne ovat mielestäni hyvin tehottomia, koska kiusaamista ei ole saatu kitkettyä kokonaan pois. Kiusaaminen internetin välityksellä on helppoa sosiaalisen median yleistymisen kautta. Mielestäni kiusaamista vähentäisi opettajien avoimuus ja herkkyys kiusatun auttamiseksi. Pitäisi kehittää jokin menetelmä, jolla kiusattu voisi kertoa tilanteesta opettajille anonyymisti, jos kiusatun on vaikea keskustella asiasta kasvotusten. Kun nuori ottaa yhteyttä; asiaan suhtaudutaan vakavasti.

 

Uupumukseen voi vaikuttaa myös liian vähäiset yöunet ja sosiaaliset suhteet. Kaikki ongelmat eivät tule yksistään koulusta vaan perheen sisäiset ongelmat heijastuvat nuoren hyvinvointiin. Perheessä tulisi taata turvallinen ja nuorta tukeva kasvuympäristö. Vanhemmille tulisi taata mahdollisuus saada apua ja ohjeita nuoren kasvattamiseen ja arjessa selviytymiseen.

 

Ymmärrän, että valtion täytyy leikata jostain välistä, mutta onko se nuorten mielenterveyden menettämisen arvoista, sillä nuorethan ovat meidän kaikkien tulevaisuus. Siinä vaiheessa, kun nuori saa apua ongelmiinsa, tilanne on niin hankala, että nuori tarvitsee pitkää ja moniammatillista apua selvitäkseen. Mielestäni meiltä puuttuu tässä tilanteessa ennaltaehkäisevä toimintatapa nuorten mielenterveysongelmien syntymisen estämiseksi.