Kalevassa 18.2.2018 julkaistussa uutisessa "Pitäisikö toisen asteen koulutus saada oppivelvollisuuden piiriin?", käsitellään oppivelvollisuuden pidentämistä. Uutisessa keskustellaan oppivelvollisuuden pidentämisen hyvistä ja huonoista puolista. 

 

Mielestäni oppivelvollisuuden pidentäminen olisi melko turha asia. Suomessa on jo valmiiksi toimiva tapa toisen asteen opiskeluihin siirtymiseen. Opiskelijoiden motivaatio olisi vaarassa laskea, jos heidät pakotettaisiin jatkamaan opintoja peruskoulun jälkeen. Jos oppivelvollisuutta nostettaisiin, niin 18-vuotias voisi opiskelut joka tapauksessa lopettaa jolloin toisen asteen opinnot jäisivät kesken kuten uutisessa mainitaan. Mielestäni nuoria pitäisi informoida paremmin jatko-opintomahdollisuuksista. Tämä auttaisi nuoria tekemään oikean päätöksen toisen asteen opintojen suhteen. Toisaalta esimerkiksi lukion hinta tippuisi ja kaikki nuoret saataisiin toiselle asteelle, jos oppivelvollisuutta pidennettäisiin. Mielestäni olisi parempi, jos toisen asteen opiskelu olisi jatkossakin vapaaehtoista.