Mielestäni toisen asteen oppivelvollisuuden tulisi olla pakollinen, koska se takaa kaikille nuorille paremman mahdollisuuden saada työpaikan ja edetä elämässä muutenkin. Peruskoulua seuraisi joko lukio tai keskiasteen tutkinto. Tämä takaisi nuorille myös, että kukaan ei jäisi välivuodelle vaan pääsisi jatkamaan opintojaan ilman esteitä, vaikka ei olisi koulussa hyvä. 

 

Jos 15 prosenttia nuorista jää peruskoulun jälkeen välivuodelle. Näistä 15 prosentista alle puolet vain pääsevät työelämään ja tulevaisuudessa työt tulevat vaikeutumaan ja tarvitaan lisää osaamista. Myös rahanpuute voi olla syy, minkä takia osa nuorista ei mene esimerkiksi lukioon, jossa kirjat ja muut maksavat todella paljon.  

 

Mikäli toisen asteen koulutus olisi ilmaista, kaikilla olisi tasa-arvoiset lähtökohdat rakentaa itselleen tulevaisuutta. Myös opiskelijan jatko-opintoihin ohjaus voi olla syy, minkä takia oppilas jää väärän alan takia pois koulusta. 

Kuten uutisessa mainitaan, että oppivelvollisuuden pidentäminen ei ratkaise ongelmaa, sillä viimeistään 18-vuotiaana voi keskeyttää opintonsa eli toisen asteen tutkinto jäisi saamatta. Myös osa nuorista ei viihdy kouluissa, mikä yksinkertaisesti johtaa vain peruskoulun suorittamiseen. 

 

Lähde: http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/pitaisiko-toisen-asteen-koulutus-saada-oppivelvollisuuden-piiriin/785119/ 18.2.2018